Horse-blue 

ekonomifunktioner - redovisning/reskontra

Alltid korrekt och aktuell bokföring

Sindri har lång erfarenhet av att hjälpa små och mellanstora företag med samtliga ekonomifunktioner. Löpande redovisning, bokföring och reskontrahanteringen är hela livsnerven för företaget. Sindri kan hjälpa er med dessa funktioner och ge er en bokföring och redovisning som alltid är korrekt och uppdaterad.

 

Redovisning

Vi erbjuder hjälp med löpande bokföring för att säkerställa kontinuerlig, avstämd och tillförlitlig redovisning. Vår erfarenhet inom området innebär att kundens underlag för uppbörder, rapportering m.m. alltid är korrekta och att onödiga, kostsamma felaktigheter undviks. 

Detta görs antingen hos kund, på vårt kontor eller via molnet. Efter varje månadsslut levererar vi periodisk rapportering med resultatrapport och avstämd balansräkning.

 

Reskontra

Vi erbjuder komplett support inom såväl kund- som leverantörsreskontra.

Inom kundreskontra sköter vi fakturering efter underlag från kund och håller fortlöpande kontroll över kundreskontran. Det innebär att vi kan hantera allt från kundinbetalningar till påminnelser och kravhantering. Vi levererar därefter månadsvis en aktuell och avstämd kundreskontra.

Också inom leverantörsreskontra kan vi hantera hela flödet. Från hantering och bokföring av leverantörsfakturorna, till betalningsförslag för slutacceptans från kund. Vi levererar därefter månadsvis en aktuell och avstämd leverantörsreskontra.

 

"Löpande redovisning, bokföring och reskontrahanteringen
är hela livsnerven för framgångsrikt företagande"

Lars-Göran Karlsson, SINDRI