Horse-blue 

ekonomifunktioner - löner/uppbörd

Full koll på löner och uppbörd

Sindri har lång erfarenhet av att hjälpa små och mellanstora företag med samtliga ekonomifunktioner. Redan med några få anställda kan lönefunktionen ta betydande resurser i anspråk, men också leda till både tidsödande och kostsamma felaktigheter. Detsamma gäller i högsta grad också hanterigen av uppbörder. Vår långa erfarenhet inom dessa områden gör att vi kan hantera såväl löner som uppbörd för er på ett effektivt och korrekt sätt.

 

Löner

Inom löner erbjuder vi komplett hantering av hela lönerutinen. Det omfattar hantering av allt från anställningsavtal, löpande lönehantering, slutlön, kontrolluppgifter, semesterersättningar m.m. Vi är väl förtrogna med marknadens olika fackförbundsavtal och har lönesystem anpassade till dessa.

 

Uppbörd/kontakter med Skatteverket

Genom e-legitimation kan vi sköta all uppbörd åt våra kunder och hantera skatter, avgifter, moms, preliminär F-skatt samt, vid behov, kvartalsvis rapportering av EU-affärer.

För restauranger och motsvarande rörelser kan vi hantera den årliga alkoholrapporten till respektive kommuns miljöenhet.

För taxiåkare kan vi hantera rapportering till respektive åkeriförening, t.ex. bränsleförbrukningsrapport m.m. Vi kan också hantera ev. rapportering och ansökningar till Transportstyrelsen.

 

"En anställd eller femtio? Vi klarar hela spannet och
har dessutom full koll på avtal och branschregler"

Lars-Göran Karlsson, SINDRI