Horse-cyan 

koncernredovisning

Koncernredovisning med överblick

Sindri har lång erfarenhet av att hjälpa små och mellanstora företag med samtliga ekonomifunktioner. Ibland handlar det om flera bolag i en och samma koncern. Det kräver kunskap kring allt som har med koncernredovisning att göra. Det har vi på Sindri.

I samband med periodrapporter gör vi sammandrag för alla typer av koncernbolagsbildningar så att man tydligt och enkelt kan se resultatet per division eller per koncern. I samband med årsbokslut kan vi givetvis också bistå med komplett hantering av koncernens årsredovisning.

 

"Komplex koncernredovisning, med en eller flera
koncernbildningar, har vi lång erfarenhet av"

Lars-Göran Karlsson, SINDRI