Horse-blue 

ekonomifunktioner - budget/bokslut

God verksamhetsstyrning

Sindri har lång erfarenhet av att hjälpa små och mellanstora företag med samtliga ekonomifunktioner. Att upprätta budget, ta fram period- och årsbokslut är viktiga delar av en god verksamhetsstyrning som möjliggör bättre affärer, planering av aktieutdelning m.m.

 

Budget/periodbokslut/årsbokslut

Genom en budget förbättras möjligheten att med hjälp av redovisningen utveckla det egna företaget. Vi har lång erfarenhet av budgetarbete och upprättar gärna en budget tillsammans med kunden. På så sätt kan man enkelt följa budget och utfall och säkerställa att verksamheten följer den uppsatta planen.

Med jämna mellanrum (kvartals- eller tertialsvis) upprättar vi ett periodbokslut. Genom ett periodbokslut, och efterföljande möte och diskussion kring detta, kan kunden snabbt och enkelt se om något behöver korrigeras på såväl intäkts- som kostnadssidan.

Efter avslutat räkenskapsår upprättar vi inom 3-4 månader årsbokslut med tillhörande inkomstdeklaration och, vid behov, årsrapporter till intresseorganisationer, FORA och liknande. Om revisor finns utsedd sköter vi kontakten med denne.

För dig med aktiebolag gör vi, 3-4 månader innan räkenskapsårets slut, beräkning av möjlig utdelning. Tillsammans lägger vi upp en strategi och planerar för hur framtida utdelningar skall kunna maximeras, utan att äventyra bolagets egna kapital.

 

"Att enkelt kunna följa budget och utfall är viktigt
för att verksamheten ska kunna välja rätt väg"

Lars-Göran Karlsson, SINDRI