Horse-cyan 

bostadsrättsföreningar

Full brf-support

Sindri har lång erfarenhet av att hjälpa små och mellanstora företag med samtliga ekonomifunktioner. Det omfattar också ekonomifunktioner och övrig support för bostadsrättsföreningar.

Sindri kan hantera den löpande bokföringen och redovisningen för bostadsrättsföreningen, liksom uppbörd och nödvändiga kontakter med myndigheter. Förutom detta löpande arbete kan vi även sköta föreningens fastighetsregister, samt både delta i och leda föreningens olika möten.

Vi bistår även med framtagning av kontrolluppgifter både för de som sålt under året och för löner och styrelsearvoden under året. Vidare biträder vi bostadsrättsföreningar med uppgifter som mäklare kräver vid en medlems eventuella försäljning, s.k. mäklarbild.

 

"Vi hjälper bostadsrättsföreningar med allt från ekonomifunktioner
till registerhantering och mötesdeltagande"

Lars-Göran Karlsson, SINDRI