Ekonomifunktion med kompetens

Sindri har lång erfarenhet av att hjälpa små och medelstora företag med samtliga ekonomifunktioner. Det innebär att vi kan ta hand om hela eller delar av dessa betydelsefulla funktioner inom ekonomi, och göra detta löpande eller periodvis, helt beroende på kundens önskemål. Vi anpassar helt enkelt vårt tjänstepaket inom ekonomifunktioner till ert behov!

I mer än 35 år har vi arbetat med redovisning, lönehantering, fakturering och kundreskontra. Vi har under kortare och längre perioder ansvarat för kunders ekonomichefsfunktion, arbetat med koncernredovisning för ett flertal företag och hjälpt en lång rad bostadsrätts­föreningar inom såväl ekonomi som praktiskt föreningsarbete. 

 

vår affärsidé

”Vi ska ta hand om hela eller delar av ekonomifunktionen hos små och mellan­stora företag, samt ge dem avancerade ekonomiska och skattetekniska konsultationer.”

Horse-blue 

ekonomifunktioner

Sindri erbjuder ett brett urval av ekonomifunktionstjänster där vi tar hand om och hanterar allt från redovisning, lönehantering, fakturering, reskontra och uppbörd till bokslut och inkomstdeklarationer. Vi hjälper också till vid alla typer av myndighetskontakter liksom komplett ekonomi-chefsfunktion.

 

koncernredovisning

I samband med periodrapporter gör vi sammandrag för alla typer av koncernbolagsbildningar. Vid årsbokslut kan vi givetvis också bistå med komplett hantering av koncernens årsredovisning, bokslut och inkomstdeklarationer.

 

bolagsbildning

Vi bistår vid bolagsbildning för alla typer av bolagsformer. Vi hjälper även till med underlag för finansiering, biträder vid kontakter med banker och myndigheter, samt assisterar vid ombildning till aktiebolag – både vad gäller formalia samt mest fördelaktiga tidpunkt.

 

bostadsrättsföreningar

Löpande bokföring och redovisning, uppbörd och myndighetskontakter liksom skötsel av föreningens fastighetsregister, mötesrepresentation, kontrolluppgifter samt s.k. mäklarbild tillhör våra tjänster för bostadsrättsföreningar.

 

"Vi kan ta hand om allt från enskilda ekonomifunktioner
hos er till helt komplett ekonomichefsansvar"

Lars-Göran Karlsson, SINDRI